GDPR Arad

Politica internă a firmei noastre

1. Informații privind colectarea, procesarea și folosirea datelor personale

Noi, S.C. Green IT System S.R.L., ne asumăm să protejăm datele dumneavoastră personale pe care le colectăm atunci când vizitați website-urile noastre (gdprarad.ro și produseonline.com).

În continuare veți afla mai multe informații despre ce tipuri de date personale procesăm și în ce scop.

Procesarea de date personale de pe website-urile noastre este conformă cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

2. Informații generale

2.1. Operatorul de date

Operatorul care procesează datele dumneavoastră personale atunci când navigați pe website-urile gdprarad.ro și produseonline.com este

S.C. Green IT System S.R.L.

Arad, Str. Călimănești, nr. 14, Bl. 36, Ap. 11

Romania

Email: office@produseonline.com sau office@gdprarad.ro

2.2. Responsabilul cu protecția datelor (DPO)

Puteți contacta persoana responsabilă cu protecția datelor:

Paul Stoica

Tel. 0748 309 925

Email: paul.stoica@gdprarad.ro

3. Colectarea, procesarea și folosirea datelor personale.

3.1. Date personale.

Date personale înseamnă toate datele care se referă la o anumită persoană indentificată sau identificabilă. Acestea includ: nume, prenume, număr de telefon, ID client, adresa, email, sau alte date asemănătoare.

Pe baza comunicatiilor primite de la dumneavoastra colectam: numele. telefon si adresa de email de contact in scopul oferirii unei oferte personalizate la cererea dumneavoastra.

Prelucram de asemenea numele, datele de contact  ale dumneavoastra si ale societatii din care faceti parte ca urmare a indeplinirii serviilor contractate cu noi pe baza unui contract de prestari servicii.

3.2. Date tehnice colectate atunci când accesați website-urile noastre.

Atunci când navigati pe site-urile noastre (gdprarad.ro sau produseonline.com) noi colectăm următoatele date:

- ora și data la care s-a făcut accesul;

- datele browser-ului de pe care s-a făcut accesul.

Informațiile sunt anonime și au scopul de a imbunătăți modul de afișare a informațiilor din website-uri.

3.3. Cookies.

Website-urile noastre folosesc cookies - fișiere text care identifică vizitatorii pe durata navigării online. Cookies-urile sunt salvate pe hard disk-ul sau în memoria terminalelor dumneavoastră. Cookie-urile folosite de noi nu conțin nici o dată cu caracter personal despre dumneavoastră.

Cookies-urile sunt folosite pentru ca noi să identificăm zonele din website-urile noastre care sunt interesante pentru public și pentru a evalua impactul informațiilor asupra publicului.

Sunt folosite următoarele cookie-uri

Furnizor: Google

Nume: Google Analythics

Folosire: contorizeaza numărul de vizitatori în cadrul website-ului.

Furnizor: Facebook

Nume: Facebook Pixel

Folosire: Contorizează numărul de interacțiuni din cadrul website-urilor

3.4. Folosim Facebook social plug-ins

Folosim așa numitele plug-ins sociale furnizate de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De fiecare dată cănd sunteți logat pe Facebook, Facebook atribuie o vizită către site-ul nostru în contul dumneavoastră. Dacă interacționați cu un plug-in de la noi din website, de exemplu dacă apăsați butonul de Like, informația corespunzătoarea va fi transmisă din browser-ul dumneavoastră catre serverele Facebook unde va fi stocată.

Dacă nu doriți ca Facebook să colecteze aceste informații, trebuie ca înainte de a naviga pe website-urile noastre sa ieșiți din contul dumneavoastră de Facebook.

4. Drepturile dumneavoastră

Conform regulamentului GDPR, aveți mai multe drepturi privind datele dumneavoastră personale. Pentru orice întrebări vă rugăm să vă adresați către responsabilul nostru cu protecția datelor personale.

4.1. Dreptul de a fi informat

Aveți dreptul de a fi informat în legătura cu scopul colectării datelor, tipurile de date colectate și perioada de stocare a datelor colectate.

4.2. Dreptul la modificare a datelorpersonale

Aveți dreptul să solicitați, printr-o cerere adresată responsabilului cu protecția datelor, corectarea erorilor legate de datele dumneavoastră.

4.3. Dreptul la ștergere sau restricționare a procesării de date

Conform regulamentului GDPR, aveți dreptul să solicitați ștergerea tuturor datelor colectate sau să restricționați procesarea acestora.

4.4. Dreptul de refuz

Puteți apela la refuzul de la oferi spre procesare date personale, adresându-va responsabilului nostru în acest sens.

4.5. Dreptul la portarea datelor

Aveți dreptul de a solicita ca datele pe care ni le-ați furnizat nouă să vă fie trimise dumnevoastră sau unui alt operator de date personale într-o formă structurată și organizată.

4.6. Dreptul de a face reclamație

Dacă răspunsurile oferite de responsabilul cu protecția datelor nu sunt satisfăcătoare pentru dumneavoastră, aveți dreptul a de face o plângere către Autoritatea Națională de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

5. Durata stocării datelor

Regulamentul GDPR ne obligă ca să ne asigurăm că stocarea datelor personale este limitată strict la perioada minim necesară. Toate datele cu caracter personal de care nu mai este nevoie trebuiesc șterse sau anonimizate. 

Ne angajăm să ștergem toate datele personale ne-esențiale după expirarea termenelor legale referitoare la stocarea datelor privind contractele comerciale și ale situațiilor fiscale (5 ani).

Informațiile colectate de cookies sunt stocate timp de 26 de luni în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanțele website-urilor. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.

6. Transmiterea datelor către terți

Google și Facebook care furnizează analize privind traficul website-urilor noastre au implementat standardul GDPR și garantează protecția datelor cu caracter personal.

7. Modificări la Politica Internă

Ne rezervăm dreptul de a aduce modifcări la această Politică Internă de fiecare dată când se impune.  Toate informațiile privind politica internă vor fi publicate pe website-urile noastre. Vă sfătuim să verificați cu regularitate și să vă informați privind toate modificările apărute.

Paul Stoica, Responsabil cu protecția datelor
Str. Calimanesti, nr. 14
Arad, Romania
0748-309-925
0742-022-586
office@gdprarad.ro
24 X 7 online suport
TOP