GDPR Arad

Ghid complet dreptul de acces la date

Ce reprezintă dreptul de a fi informat asupra datelor prelucrate?

Orice organizatie care prelucrează date cu caracter personal este obligată să informeze persoanele vizate despre natura acestor prelucrări.

Informarea, care trebuie să fie scrisă într-un limbaj clar și pe întelesul tuturor, trebuie să fie plasată la îndemana persoanelor vizate (de exemplu afișată în locurile de întalnire cu publicul sau pe website). Acest document de informare (Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal) trebui să conțină detalii despre:

- ce tipuri de date sunt procesate;

- scopul și temeiurile procesării;

- modul de colectare a datelor;

- detalii despre transferul datelor către terțe părți;

- pe cât posibil timpi de stocare;

- datele de contact ale operatorului;

- detalii despre drepturile persoanelor vizate și modul de exercitare al lor.

Informari legate de cookies

Cookie-urile sunt fișiere care stochează informații despre vizitatorul unui website și comportamentul său pe internet. Ele sunt fișiere foarte mici păstrate pe dispozitivul utilizatorilor, ce pot fi folosite pentru a ajusta experiența de utilizare a vizitatorilor.

Ce fac cookie-urile?

Cookie-urile sunt transmise între un expeditor (de obicei o aplicație web) și un destinatar (dispozitivul utilizatorului). Un cookie este creat și interpretat de către expeditor, în timp ce destinatarul doar îl păstrează și îl trimite înapoi dacă expeditorul cere asta. Scopul lor este de a identifica utilizatorul, de a verifica activitatea lui din trecut pe acel website și de a oferi conținut specific bazându-se pe aceste date. Cookies-urile pot fi furnizate de administratorul website-ului sau de părți terțe.

Un exemplu de cookie care ține de funcționalitate este cel care ține memorată preferința de afișare a informațiilor într-o anumită limbă, iar alt exemplu este cel furnizat de o terță parte specializată în analize de marketing și care monitorizează traseul vizitatorilor în interiorul website-lui.

Ce fel de date sunt prelucrate prin cookies?

Cookies-urile identifică utilizatorul prin-un ID unic căruia i se pot asocia și alte informații care țin de dispozitivul folosit sau de modul de accesare al internetului de către acesta: adresa IP, tipul de browser, tipul de dispozitiv, zona geografică de proveniență.

Tipuri de cookies

În funcție de scopul pentru care sunt folosite, cookies-urile se împart în 2 categorii principale: cookies esențiale pentru folosirea website-ului și cookies opționale, care pot fi controlate de utilizator. Este foarte important de reținut că în cazul cookie-urilor opționale, operatorul website-ului nu are dreptul de a forța utilizatorul să accepte implicit folosirea acestor cookies.

Informare pentru folosirea cookies-urilor

În conformitate cu cerințele regulamentului GDPR, fiecare website trebuie să conțină o informare legată de cookies-urile prezente pe website, datele prelucrate, precum și furnizorii acestor cookies.

Un aspect important este faptul că în practică, operatorul website-ului nu are acces la cookies-urile furnizate de terțe părți, ci doar permite inserarea loc în codul de afișare al website-ului. Informațiile din cookies sunt prelucrate de furnizorii lor, iar administratorul website-urilui are accesdefapt doar la datele prelucrate de aceștia, într-o formă accesibilă. Prin urmare, acesti furnizori terți prelucrează în calitate de operatori asociați datele vizitatorilor, iar proprul website-urilui ar trebui să informeze vizitatorii despre acest lucră și să ia măsuri care garantează prelucrarea datelor în condiții de conformitate GDPR de către toți partenerii săi.

Informări legate de prelucrarea datelor video sau de geolocalizare

Imaginile statice sau în mișcare care prin prelucrare permit identificarea unică a unei persoane reprezintă date biometrice, pe care regulamentul GDPR le consideră date sensibile. Acestea, împreună cu datele de geolocalizare pot fi prelucrate de către operatori în condiții clar stabilite legal.

Informările legate de aceste prelucrări trebuie să conțină scopul și temeiul legal al prelucrării, timpii de stocare, posibilele transferuri către terți, datele de identificare ale operatorului precum și drepturile și modul de exercitare al acestora.

Prezența camerelor video sau ale sistemelor GPS trebuie semnalizate prin pictograme vizibile aflate la îndemâna publicului.

Paul Stoica, Responsabil cu protecția datelor
Str. Calimanesti, nr. 14
Arad, Romania
0748-309-925
0742-022-586
office@gdprarad.ro
24 X 7 online suport
TOP